• darkblurbg

Het uitvoeren van Kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering op de bouw om aan te tonen dat er conform het programma van eisen (bestek en tekeningen)  van de opdrachtgever is gebouwd. De conclusie (rapportage) van de kwaliteitscontrole kan toegevoegd worden aan de kwaliteitsborging van het gehele werk.

 

Hierbij valt aan de volgende kwaliteitscontrole te denken:

 • Heitoezicht
 • Wapeningscontrole fundering
 • Metselwerk/lijmwerk verwerking  (verwerking kzk)
 • Wapening controle verdiepingsvloeren (opleggingen)
 • Betonwanden, controle wapening in het werk gestort
 • Prefab wanden : toetsing proces  in de productie fabriek
 • Prefab  trappen, bordessen,  galerijen,  balkons, kolommen  toetsing  in productie fabriek
 • Staalconstructies, toetsing proces bij fabricage bij staalconstructieleverancier
 • Montage staalconstructies
 • Daken, juiste verwerking stalen dakbeplating
 • HSB constructies, juiste verwerking HSB constructie
 • Betonstorten:  controle en advies