• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

ABOO Bouwkundig Advies

ABOO Bouwkundig Advies is thuis op diverse bouwkundige werkvlakken. Zo zijn wij thuis in heitoezicht, kwaliteitsborging tijdens de uitvoering, aankoopbegeleiding van uw nieuwe woning, het uitwerken van uw nieuw- of verbouwplannen, advisering bij schade, bemiddeling bij conflict in de uitvoering, calculatiewerkzaamheden, het uitvoeren van onafhankelijke bouwkundige en constructieve inspecties en het uitwerken en rapporteren van deze inspecties. Maar ook de complete bouwbegeleiding bij nieuwbouw of verbouw vanaf de eerste pennenstreek tot overdracht van de sleutel.   

Ons werkterrein van heitoezicht strekt zich uit over geheel Noord Nederland, een breed werkterrein dus! 

Kies voor ABOO Bouwkundig Advies

Als u kiest voor ABOO BOUKUNDIG ADVIES, dan kiest u voor zekerheid. Bij elke hei vorm wordt niets aan het toeval overgelaten en bent u verzekerd van een optimaal eindresultaat. Wij zijn snel inzetbaar en denken met de opdrachtgever mee. Dagelijks verwerken wij  de kalenderstaten en leveren wij u een dagrapportage, tevens hebben wij bij eventuele heiproblemen direct contact met de constructeur van het werk, zodat stagnatie tot een minimum beperkt wordt. Aan het einde van het werk, indien gewenst, kunnen wij een overzichtelijke eindrapportage met hierin verwerkt alle dagrapportage ’s leveren.